Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: https://internetoweportfolio.pl/ (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności, dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe. 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Daniel Bartosiewicz, właściciel firmy wpisanej do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod nazwą DBest Content – Daniel Bartosiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nieborowskiej 44/5, 80-034, NIP: 921-19-16-203, dalej jako Administrator lub DBest Content
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem: 
 1. poczty e-mail: daniel.bartosiewicz@dbest-content.com
 2. telefonicznie: (+48) 669-345-819.

§2. Zasady przetwarzania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez Ciebie przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w postaci obsługi komunikacji z Tobą. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Przedstawienia oferty handlowej na Twoje żądanie.

Dane niezbędne do przedstawienia oferty handlowej na Twoje żądanie będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi Twojego zapytania ofertowego, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe lub od Twojej odpowiedzi na ofertę – w zależności od tego co nastąpi. Podstawą do przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do przedstawienia oferty handlowej. 

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia przedstawienia oferty handlowej na Twoje żądanie będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi Twojego zapytania ofertowego, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia przesłania zapytania ofertowego lub wniesienia sprzeciwu – w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi zapytania ofertowego i obsługi potencjalnych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Zawarcia umowy/złożenia zamówienia na usługę i realizacji usługi

Dane niezbędne do przedstawienia oferty handlowej na Twoje żądanie będą przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi Twojego zapytania ofertowego. Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy.

Podstawą do przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów i zrealizowania umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
 2. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny wynikający z przepisów prawa. Przykładowo – w przypadku obowiązków podatkowych jak np. wystawianie i przechowywanie faktur/rachunków  – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 5 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 1. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera z treściami edukacyjnymi, promocyjnymi i marketingowymi oraz innych informacji o usługach, produktach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania mailingu.
Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, m.in.  pisząc do nas na adres podany wyżej.

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Linkedin) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Rekrutacji i pośredniczenia w nawiązywaniu współprac pomiędzy Wykonawcą a  potencjalnymi Zamawiającymi

DBest Content jest podmiotem pośredniczącym w nawiązywaniu relacji biznesowych między Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku gdy skontaktujesz się ze mną w związku z tym, że szukasz nowych ofert pracy/zleceń, przesyłasz swoje zgłoszenie/ CV lub w inny sposób kontaktujesz się ze mną w celu pośredniczenia w nawiązaniu współpracy z potencjalnymi Zamawiającymi, przekazujesz mi swoje dane osobowe, które przetwarzam w ciągu całego procesu rekrutacyjnego z potencjalnymi Zamawiającymi oraz w okresie świadczenia naszych usług w zakresie rekrutacji. W tym zakresie DBest Content jest administratorem Twoich danych osobowych.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b), w zależności od okoliczności. 

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji i pośredniczenia w nawiązaniu współpracy pomiędzy Tobą a potencjalnym Zamawiającym, na którego ofertę rekrutujesz.

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o Twoją zgodę dotyczącą przyszłych procesów rekrutacji i pośredniczenia w nawiązywaniu przyszłych współprac pomiędzy Tobą a potencjalnymi Zamawiającymi, Twoje dane będą przetwarzane przez okres maksymalnie 3 lat licząc od dnia pozyskania ww. zgody lub od dnia  zakończenia przez Ciebie współpracy nawiązanej za pośrednictwem DBest Content – w zależności od tego co nastąpi później.

W przypadku zgody do celów przyszłych rekrutacji i pośredniczenia w nawiązywaniu przyszłych współprac pomiędzy Tobą a potencjalnymi Zamawiającymi, będziesz otrzymywał informacje dotyczące rekrutacji oraz informacje o nowych ofertach pracy/współpracy. W związku z Twoim zgłoszeniem, Twoje dane będziemy przekazywać Twoim potencjalnym Zamawiającym w celu realizacji procesu rekrutacyjnego i pośredniczenia w nawiązaniu współprac.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również pośredniczenia w nawiązaniu współprac z potencjalnymi Zamawiającymi. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań. 

W przypadku danych przetwarzanych w oparciu o  umowę, Twoje dane będą przetwarzane w sposób wskazany w §3 ust. 3 niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku gdy nawiążesz współpracę z Zamawiającym, również on będzie Administratorem Twoich danych osobowych. Wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do poinformowania Cię o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego. Zachęcamy do każdorazowego zapoznawania się z polityką prywatności Zamawiających, z którymi nawiązujesz współpracę.

 1. Badania satysfakcji oraz umieszczenia opinii na temat świadczonych usług 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci badania satysfakcji oraz marketingu usług i produktów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w oparciu o Twoją zgodę w zakresie publikacji Twoich opinii na temat świadczonych usług . Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego w postaci oceny satysfakcji, marketingu usług i produktów Administratora. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyrażenia opinii/satysfakcji.

 1. Zamieszczania komentarzy.

W stosunku do danych widocznych na Stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podwykonawcom, firmie księgowej, podmiotom świadczącym usługi analityczne i marketingowe lub innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji, gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. 

§6. Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 
 1. dostępu do treści swoich danych oraz 
 2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych, 
 4. prawo wniesienia sprzeciwu, 
 5. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 
 6. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 7. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Współadministrowanie

 1. Administrator współadministruje danymi zbieranymi na potrzeby statystyk w ramach platformy Facebook (Meta) z Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.
 2. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

§8 Pliki cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 3. Cechy plików cookies:
 1. dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika. 
 2. pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 3. tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 4. pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 3. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji. 
 4. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.
 5. Więcej informacji o polityce plików cookies znajdziesz na stronie: https://dbest-content.com/polityka-plikow-cookies-eu/
 6. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 7. Jeżeli masz wątpliwości co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 8. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.